Author Archives: bloggiamgia.edu.vn

Lần đầu tiên Mỹ cấy ghép thành công một quả tim hoàn toàn nhân tạo

Ca cấy ghép một quả tim nhân tạo có 4 buồng và hoạt động bằng nguồn điện từ bên ngoài vừa được thực hiện thành công lần đầu tiên ở Mỹ, mở ra hy vọng lớn cho nhiều người bệnh. Cấy ghép quả tim nhân tạo hoàn toàn ở Mỹ – Ảnh: Trường Y khoa […]