Author Archives: bloghoctap.edu.vn

Sự cố khó tin: Bệnh viện trao nhầm thận cho bệnh nhân ghép tạng

Nhân viên tại một bệnh viện ở Mỹ đã trao nhầm thận ghép của 2 bệnh nhân với nhau. Điều may mắn là 1 trường hợp dù trao nhầm và đã ghép thận nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn tiến triển tốt. Bệnh viện Mỹ đã trao nhầm hai quả thận của hai bệnh nhân […]