Author Archives: blogvuive.edu.vn

Lập 5 trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 quốc gia

5 trung tâm hồi sức tích cực sẽ được thành lập tại 5 bệnh viện lớn ở cả 3 miền, nhằm tăng cường năng lực hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh Covid-19 nặng. Chiều 21/7, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê họp về Đề án […]